EL DESPATX


El despatx Bataller Balaguer Advocats, especialitzat en assumptes penals i penitenciaris, es va fundar l'any 2001 per Mariam Bataller i  Mireia Balaguer, mare i filla. La firma, que actua en tot el territori nacional ofereix als seus clients un assessorament jurídic penal integral, des de la instrucció del procés fins el moment en què es dicta sentència condemnatòria ferma i aquesta s'executa. Actualment el despatx està integrat per un equip de professionals especialitzats en Dret Penal que tenen una llarga trajectòria en l'àmbit del Dret Penitenciari amb l'objectiu de defensar els interessos d'aquells que han estat condemats a una pena privativa de llibertat.

El Dret Penitenciari és encara avui una àrea jurídica pràcticament desconeguda per a molts dels professionals del Dret Penal. Representa una de les fases més complexes i dures del procés penal, quan els jutges i/o tribunals ja han dictat sentència condemnatòria ferma. Bataller Balaguer Advocats es fixa com a objectius evitar l'ingrés a presó dels seus clients, o en el seu defecte, escurçar el temps d'estada i, en tot cas, dignificar l'ingrés així com el procés de compliment de la pena.

El despatx ofereix els seus clients assessorament integral, valorant, en primer lloc, totes les alternatives legals possibles i viables prèvies a l'ingrés en presó. Quan aquest moment ja és jurídicament inevitable, s'inicia la preparació per a l'entrada en el centre penitenciari de forma que, el tràngol de complir una pena privativa de llibertat, resulti el més suportable possible: el client rep assessorament en tot el procés de preparació d'ingrés.

FILOSOFIA


El despatx Bataller Balaguer, amb més de 15 anys d'experiència en l'exercici de l'advocacia, està especialitzat en Dret Penal, Dret Penitenciari i Execució Penal. L'equip de professionals que integra el despatx exerceix l'acció legal des de la estratègia, la prudència i la discreció. L'equip assumeix cada cas de manera individualitzada: cada situació és diferent i requereix d'una solució a mesura.

Conscients de la complexitat tècnica dels assumptes penals i penitenciaris, la filosofia de treball del despatx es basa en l'experiència, la formació contínua, la comprensió, l'anticipació i la vocació de servei al client. Bataller Balaguer ofereix als seus clients atenció permanent i individualitzada així com un contacte personal i directe amb cadascun dels seus advocats.