BATALLER BALAGUER ADVOCATS
DRET PENITENCIARI. DRET PENAL. EXECUCIÓ PENAL


 

Despatx especialitzat en Dret Penitenciari, Dret Penal i Execució Penal. La firma, que actua en tot el territori nacional, ofereix als seus clients un assessorament jurídic penal integral, des de la instrucció del procés fins el moment en què es dicta sentència condemnatòria ferma i aquesta s'executa.