BATALLER BALAGUER ADVOCATS
DRET PENITENCIARI. DRET PENAL. EXECUCIÓ PENAL


Bataller Balaguer Advocats és un despatx especialitzat en dret penitenciari, dret penal i execució penal. La firma, que actua en tot el territori nacional, ofereix els seus clients un assessorament jurídic penal integral, des de la instrucció del procés fins el moment en què es dicta sentència condemnatòria ferma i aquesta s'executa.

El despatx també està especialitzat en cooperació penal internacional i actua en processos d'extradició i Euroordre amb col·laboració amb d'altres despatxos internacionals.